O Nama

"Sena" d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, čija je osnovna delatnost proizvodnja rashladnih sistema, delova sistema i rashladnih komora. Preduzeće postoji i radi od 1999. godine. Vlasnik i generalni direktor je dipl. el. ing Dragan Senić . 

Sa adekvatnom kvalifikacionom strukturom radnika i menadžera predstavljamo moderno, srednje preduzeće koje je vrlo fleksibilno i koje dinamično odgovara na svaki zahtev kupca ili tržišta.

Naš proizvodni program obuhvata:

  • Hladnjače i termoizolacione komore ....... dimenzija i kapaciteta prema projektu ili zahtevu investitora;

  • Termoizolaciona vrata ............ zaokretna, klizna i segmentna vrata svih dimenzija, kao i vrata specijalne namene; sva klizna i segmentna vrata mogu biti i sa automatskim motornim pogonom;

    "Sena" zgrada
  • Rashladni agregati i sistemi ....... za sve temperaturne režime, projektovani i montirani prema zahtevima investitora;

  • Rashladni tuneli - "Šok" komore za zamrzavanje ............. različitog kapaciteta zamrzavanja, za sve vrste robe, optimizovanog načina prostrujavanja vazduha čime se postiže  maksimalna efikasnost zamrzavanja;

  • Rashladni sistemi za indirektno hlađenje - "Chilleri".................. protočno hlađenje fluida za različite tehnološke procese;

  • Komore sa kontrolisanom atmosferom - "ULO" KOMORE .......... komore za visokokvalitetno i dugo čuvanje voća i povrća uz pomoć fine regulacije temperature, vlažnosti i procentualnog sastava gasova u komori.

Svi proizvodi preduzeća "Sena" bazirani su  na ekološki prihvatljivim rashladnim fluidima u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Naša referenca je više hiljada proizvedenih i montiranih rashladnih jedinica i sistema u Srbiji i širem okruženju.

Naši najveći kupci su proizvođači mesa, mleka, voća i povrća, jaja, trgovinska preduzeća, ugostiteljski objekti, farmaceutska industrija, industrija prerade plastičnih masa i svi oni koji imaju potrebe za hlađenjem.

Od svog osnivanja  "Sena" je u stalnom usponu i razvoju. Menadžment i cela organizacija posvećena je kvalitetu proizvoda što je dovelo do toga da "Sena" danas ima jednu od vodećih pozicija  u zemlji na polju rashladne tehnike. Timski rad je osnova za pristup svakom poslu. Naše preduzeće "sluša" svoje kupce i ceni njihovo mišljenje i u stalnom je kontaktu sa njima.

Za sve proizvedene i montirane rashladne kapacitete "Sena" daje garanciju na kvalitet i funkcionalnost proizvoda. Posebno ističemo našu obavezu snabdevanja originalnim rezervnim delovima i servisa za period od minimalno 7 godina od datuma izvršene prodaje.

U planu je proširenje proizvodnog asortimana i kapaciteta, praćenje razvoja tehnologije na polju rashladne tehnike i zbivanja na tržištu. Planirano je i uspostavljanje obimnije poslovne saradnje sa inostranim partnerima u pravcu industrijske kooperacije, transfera tehnologije ("know-how"), zajedničkog nastupa na tržištu i slično. "Sena" planira da očuvanjem nivoa kvaliteta rada, uz obezbeđivanje i proširivanje asortimana proizvoda očuva svoju vodeću poziciju na tržištu rashladne tehnike.

Enterijer zgrade "Sena"