Rashladni agregati

Rashladne komore

Plusna komoraSENA projektuje, proizvodi i montira rashladne komore za različite temperaturne režime. Svaka komora koju ugradjujemo se može prilagoditi specifičnim zahtevima i potrebama, od malih individualnih komora do velikih skladišta u distributivnim centrima sa većim brojem komora. Koristeći savremene, ekološke komponente obezbedjujemo optimalne uslove za higijensko i bezbedno lagerovanje proizvoda.

Do sada smo projektovali i ugradili rashladne komore u svakom industrijskom sektoru gde postoji potreba za hladjenjem: proizvodnja, prerada i skladištenje voća i povrća, mesna industrija, industrija prerade mleka, pekarska industrija, farmaceutska industrija, trgovinski objekti, ugostiteljski objekti... Sve komore mogu da se ugradjuju pojedinačno ili kao deo hladnjače. Sa dugogodišnjim iskustvom naših timova inženjera, komercijale, proizvodnje i montaže, investitorima nudimo vrhunsko znanje i ekspertizu.

Tipovi rashladnih komora u ponudi:

  • Plusne komore

Plusne rashladne komore (pozitivni temperaturni režim, najčešće od 0 do 8 °C) se projektuju za čuvanje svežih namirnica i proizvoda (voće, povrće, jaja, mlečni proizvodi, meso i suhomesnati proizvodi, gljive, cveće…) Kao sastavne delove rashladne komore SENA projektuje i ugradjuje rashladni sistem, termoizolacione panele, hladionička vrata, sanitarne lajsne i ostale komponente vrhunskog kvaliteta. U komorama se ugradjuju sistemi za regulaciju temperature, vlažnosti, ventilacije i ostalih parametara. Posebnu pažnju posvećujemo ispunjavanju logističkih (transport, pakovanje), higijenskih i uslova za energetskom efikasnošću.

  • Minusne komoreMinusna komora

Minusne rashladne komore (negativni temperaturni režim, najčešće od -18 do -25 °C) se projektuju za čuvanje zamrznutih namirnica i proizvoda. Kao sastavne delove rashladne komore SENA projektuje i ugradjuje rashladni sistem, termoizolacione panele, hladionička vrata, sanitarne lajsne i ostale komponente vrhunskog kvaliteta. U komorama se ugradjuju sistemi za regulaciju temperature, vlažnosti, ventilacije i ostalih parametara. Posebnu pažnju posvećujemo ispunjavanju logističkih (transport, pakovanje), higijenskih i uslova za energetskom efikasnošću.

  • Kombinovane (alternativne) komore 

Kombinovane rashladne komore imaju mogućnost rada i u plusnom i u minusnom temperaturnom režimu. U komorama se ugradjuju sistemi za regulaciju temperature, vlažnosti, ventilacije i ostalih parametara. Posebnu pažnju posvećujemo ispunjavanju logističkih (transport, pakovanje), higijenskih i uslova za energetskom efikasnošću.

  • Tuneli za zamrzavanje – šok komore

Tuneli za zamrzavanje, koji mogu da budu protočni i šaržni, se projektuju za zamrzavanje prehrambenih proizvoda (najčešćiKomora za zamrzavanje temperaturni režim od -30 do -40 °C) . Kako je mogućnost dugotrajnog čuvanja hrane, sa očuvanjem kvaliteta i svojstava izuzetno bitno u današnjem svetu, značaj ovih komora za proizvodjače, preradjivače i distributere je veliki. SENA projektuje tunele za zamrzavanje prilagodjene tipu proizvoda koji se zamrzava, količini, vremenu potrebnom za zamrzavanje i drugim uslovima. Odlikuje ih optimizovan način prostrujavanja vazduha kojim se postiže optimalna efikasnost zamrzavanja, i obezbedjuje brzo i ravnomerno zamrzavanje proizvoda, bez oštećenja i uz održanje kvaliteta. Tuneli se mogu montirati samostalno ili kao deo hladnjače, zajedno sa komorama za lagerovanje.

  • Šok komore i komore za fermentaciju za pekarsku industriju

Šok komore (tuneli) se u pekarskoj industriji koriste za zamrzavanje testa. Rade na temperaturama od -30 do -40 °C, i projektuju se prema količini proizvoda koji se zamrzava. Komore za fermentaciju testa dolaze sa tehnologijom za finu kontrolu temperature, vlažnosti i protoka vazduha.

  • Čileri

SENA projektuje i izradjuje čilere (chiller) namenjene rashladi u velikom broju industrijskih procesa. Upotreba najkvalitetnijih komponenata, pažljivi dizajn i procedure montaže i testiranja obezbedjuju sisteme širokog opsega rashladnih kapaciteta, koji su u mogućnosti da zadovolje sve potrebe i zahteve za indirektnim hladjenjem sistema i tehnoloških procesa.

  • ULO komore - komore sa kontrolisanom atmosferom

ULO komore se projektuju za dugo skladištenje jabuka i drugog svežeg voća. ULO komore (Ultra Low Oxygen – konstantno ultraniski nivo O2) obezbedjuju visoko-kvalitetno lagerovanje namirnica uz pomoć fine regulacije temperature, vlažnosti i procentualnog sastava gasova u komori. Pri projektovanju ULO komore posebnu pažnju posvećujemo maksimalnoj hermetičnosti unutar komore, koristeći najkvalitetniji rashladni sistem, termoizolacione panele, podove i hladionička vrata. SENA projektuje komore sa kontrolisanom atmosferom i sa DCA tehnologijom (Dynamic Controlled Atmosphere) u kojima se dinamički kontroliše odnos O2 i CO2 u komori. ULO i DCA komore obezbedjuju produženo skladištenje svežeg voća 2-4 puta duže nego u klasičnim rashladnim komorama.